บริษัท ฮ อน ด้า ประเทศไทย จํา กัด

หัวข้อแนะนำ

บริษัท ฮ อน ด้า ประเทศไทย จํา กัด  ฮอนด้าในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสำนักงานใหญ่ของฮอนด้า โดยเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของไทย … เพื่อส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะมอบรถยนต์เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าชาวไทย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกค้า ตามแนวคิดของฮอนด้าในฐานะองค์กรที่ผู้คนต้องการดำรงอยู่ตลอดไป

 

บริษัท ฮ อน ด้า ประเทศไทย จํา กัด มุ่งเน้นพัฒนา

บริษัท ฮ อน ด้า ประเทศไทย จํา กัด ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการ ลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมุ่งยกระดับการบริการในภาพรวมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน พร้อมทั้งขยายการเชื่อมโยงบริการให้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือและดูแลลูกค้าทั่วประเทศอย่างชัดเจน

รถยนต์ฮอนด้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ ของเสีย การทำลาย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานระดับสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการคุณภาพฮอนด้า ISO 9001:2008 และใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ฮอนด้ามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำรวจแนวทางใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของฮอนด้าต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “Blue Skies for Our Children” หรือ “ท้องฟ้าสีฟ้าสำหรับรุ่นต่อไปในอนาคต

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตลอดการดำเนินงานของฮอนด้าในประเทศไทย บริษัทพยายามรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองตลาด การปกป้องสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้คนผ่านกิจกรรมและโครงการ และสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ ให้กับลูกค้าชาวไทยอย่างสูงสุดและสานต่อพันธกิจของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่ผู้คนต้องการอยู่ตลอดไป

 

พร้อมให้คุณได้สัมผัส ประสบการณ์การขับขี่ ด้วยตัวคุณเอง

เพียงขอทดลองขับ เลือกรุ่นรถที่ชอบ เลือกวัน สถานที่ที่สะดวกเดินทาง เราให้คุณทดลองขับก่อนตัดสินใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้คุณวางใจได้กับบริการคุณภาพตามมาตรฐานฮอนด้า ด้วยทีมงานที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ​​เราพร้อมเสมอที่จะมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

 

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย

1. บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ASH) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 มีหน้าที่สนับสนุนในส่วนของการผลิต การส่งออก การกระจายสินค้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของฮอนด้าทุกประเภทภายในภูมิภาคอาเซี่ยน และถือเป็นหน่วยงานสำคัญของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย
2. บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (HTAS) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด้วยเงินลงทุน 730 ล้านบาท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการขาย และการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพิ่มอัตราการใช้ชิ้นส่วนการผลิตยานยนต์ ภายในภูมิภาค และปรับปรุงระบบจัดการด้านลอจิสติกส์ เพื่อรับรองทางด้านชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซี่ยน
3. บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TH) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 มีหน้าที่ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ดำเนินการผลิตเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. บริษัท เอเชี่ยน พาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง (APM) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 มีหน้าที่ในการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ สำหรับรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์
5. บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (HATC) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 มีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ HATC-S (งานขายและการบริการ) ดูและงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย HATC-M (งานด้านการผลิต) มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วน และรถยนต์ โดยมีโรงงานอันทันสมัยตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (APH) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย
7. บริษัท ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด (HRST) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซี่ยน ในส่วนของการค้นคว้า วิจัย และพัฒนารถจักรยานยนต์
8. บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชียโอชิเนีย จำกัด (HAC-AO) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตลาด การจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
9. บริษัท ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี เอเชีย แปซิฟค์ จำกัด (HRAP) : ก่อตั้งใน พ.ศ. 2537 มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ สำหรับตลาดในอาเซี่ยน
10. บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด (EGAS) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ผลิตได้ในประเทศและดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องมือ เช่น แม่พิมพ์ รถยนต์ เพื่อส่งออกและป้อนโรงงานฮอนด้าในประเทศไทย
11. บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (HLTC) : มีหน้าที่รับผิดชอบด้านธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย

 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮ อน ด้า ประเทศไทย จํา กัด  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นบริษัทรถยนต์แห่งสุดท้ายที่เข้าสู่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว อัตราการเติบโตของยอดขายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ยอดขายรวมมากกว่า 640,000 นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ขณะนี้เรามีสำนักงานขาย 123 แห่งทั่วรัฐเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นอกจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศแล้ว ฮอนด้ายังเห็นความสำคัญในการใช้เป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคซึ่งสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประเทศ และมูลค่าการส่งออกทั้งในรูปของรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วน เท่ากับ 50,226 ล้านบาทในปี 2549

ปัจจุบันฮอนด้าผลิตรถทั้งหมด 15 รุ่น ได้แก่ Honda Brio, Honda Brio Amaze, Honda Jazz, Honda Jazz Hybrid, Honda City, Hon. Honda City CNG, Honda Civic, Honda Civic Hybrid, Honda Accord, Honda CR-V, Honda Freed.., Honda Step Wagon, Honda Mobilio, Honda Odyssey, Honda BR-V และ Honda HR-V ที่จำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกถึง 65 ประเทศทั่วโลก ใหม่ ราคา 17,150 ล้านบาท ที่จังหวัดปราจีนบุรี. สายการผลิตเริ่มต้นในปี 2559

 

บทความแนะนำ